پرداخت به دو صورت انجام میپذیرد

۱-اینترتی  (درگاه امن زرین پال)

۲-پرداخت درب منزل

طرح فوق العاده!

پرداخت در محل فقط با مبلغ ۵.۰۰۰ تومان!

ویژه شهر اصفهان